Mục tiêu “Goalie” Slam Space – Kích thước mắt lưới 13 x 13cm

Số của bài viết: 1677
Thông tin:

Thành phần:

  • Lưới làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép), màu: xanh lam
  • 2 rổ phía trong khung thành (60 x 60 cm) làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép), màu: vàng
  • Khung mục tiêu bằng thép (Ø 102/76 mm), mạ kẽm nhúng nóng, để đổ bê tông
  • Sự miêu tả

Thành phần:

  • Lưới làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép), màu: xanh lam
  • 2 rổ phía trong khung thành (60 x 60 cm) làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép), màu: vàng
  • Khung mục tiêu bằng thép (Ø 102/76 mm), mạ kẽm nhúng nóng, để đổ bê tông