Mũi khoan trục thẳng SS 6.5mm x 150mm

Số của bài viết: 2536
Thông tin:

 

  • Mũi khoan SS
  • 6,5mm x 150mm
  • Trục thẳng
  • Sự miêu tả
  • Mũi khoan SS
  • 6,5mm x 150mm
  • Trục thẳng