Mũi khoan trục thẳng 5mm x 85mm SS

Số của bài viết: 2495
Thông tin:

 

  • Mũi khoan SS
  • 5mm x 85mm
  • Trục thẳng
  • Sự miêu tả
  • Mũi khoan SS
  • 5mm x 85mm
  • Trục thẳng