Mũi khoan trục thẳng SS 12mm x 150mm SS

Số của bài viết: 2514
Thông tin:

 

  • Mũi khoan SS
  • 12mm x 150mm
  • Trục thẳng
  • Sự miêu tả
  • Mũi khoan SS
  • 12mm x 150mm
  • Trục thẳng