Mũi khoan xoắn tốc độ cao 3.3mm HSS

Số của bài viết: 2524
Thông tin:

 

  • HSS
  • 3,3mm
  • Mũi khoan xoắn tốc độ cao
  • Sự miêu tả
  • HSS
  • 3,3mm
  • Mũi khoan xoắn tốc độ cao