Mũi khoan xoắn tốc độ cao 3,5 mm HSS

Số của bài viết: 2522
Thông tin:

 

  • HSS
  • 3,5 mm
  • Mũi khoan xoắn tốc độ cao
  • Sự miêu tả
  • HSS
  • 3,5 mm
  • Mũi khoan xoắn tốc độ cao