Mũi khoan xoắn tốc độ cao 4mm HSS Vonfram

Số của bài viết: 2528
Thông tin:

 

  • HSS
  • 4mm TUNGSTEN
  • Mũi khoan xoắn tốc độ cao
  • Sự miêu tả
  • HSS
  • 4mm TUNGSTEN
  • Mũi khoan xoắn tốc độ cao