Mũi khoan xoắn tốc độ cao 4mm HSS

Số của bài viết: 2526
Thông tin:

 

  • HSS
  • 4mm
  • Mũi khoan xoắn tốc độ cao
  • Sự miêu tả
  • HSS
  • 4mm
  • Mũi khoan xoắn tốc độ cao