Mũi khoan xoắn tốc độ cao 6,5mm HSS Vonfram

Số của bài viết: 2517
Thông tin:

 

  • HSS
  • TUNGSTEN 6,5mm
  • Mũi khoan xoắn tốc độ cao
  • Sự miêu tả
  • HSS
  • TUNGSTEN 6,5mm
  • Mũi khoan xoắn tốc độ cao