Mũi khoan xoắn tốc độ cao 6mm HSS

Số của bài viết: 2532
Thông tin:

 

  • HSS
  • 6mm
  • Mũi khoan xoắn tốc độ cao
  • Sự miêu tả
  • HSS
  • 6mm
  • Mũi khoan xoắn tốc độ cao