Nắp đậy di động thay thế cho nắp 7.3m

Số của bài viết: 859
Thông tin:

 

 • Áo che di động thay thế để phù hợp với mô hình dài 7,3m
 • Có thể in theo yêu cầu (gọi 01308 425100 để biết giá)
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Áo che di động thay thế để phù hợp với mô hình dài 7,3m
 • Có thể in theo yêu cầu (gọi 01308 425100 để biết giá)

Các màu có sẵn:

 • Xanh lá (01)
 • Trắng (02)
 • Xanh lam (04)
 • Đen (06)
 • Đỏ (07)
 • Tím (09)