Neo tiếp đất bằng vít

Screw-in ground anchor
Số của bài viết: 6580
Thông tin:

 

  • Thép (Ø khoảng 10 mm), được mạ kẽm nhúng nóng
  • Chiều dài xấp xỉ. 40 cm