Nhẫn Chia Nylon Đen – Lỏng

Số của bài viết: 2810
Thông tin:

 

 • Vòng chia nylon
 • Đường kính 9 mm
 • Dài 53 mm
 • Rộng 30 mm
 • Chiều dài bên trong: 35 mm
 • Đen, lỏng lẻo.
 • Để treo lưới và đẩy sang một bên dễ dàng hơn trên dây thép.
 • Sự miêu tả
 • Vòng chia nylon
 • Đường kính 9 mm
 • Dài 53 mm
 • Rộng 30 mm
 • Chiều dài bên trong: 35 mm
 • Đen, lỏng lẻo.
 • Để treo lưới và đẩy sang một bên dễ dàng hơn trên dây thép.