Nhẫn thể dục cho phòng tập thể dục

Số của bài viết: 4875
Thông tin:

 

  • Bộ hoàn chỉnh bao gồm vòng và chuỗi gỗ nhiều lớp
  • Dây gai dài đường kính 16 mm và trọng lượng dằn.
  • Chiều dài tiêu chuẩn: 12 m (các chiều dài khác theo yêu cầu)
  • Sự miêu tả
  • Bộ hoàn chỉnh bao gồm vòng và chuỗi gỗ nhiều lớp
  • Dây gai dài đường kính 16 mm và trọng lượng dằn.
  • Chiều dài tiêu chuẩn: 12 m (các chiều dài khác theo yêu cầu)