Nhẫn vô địch thể dục

Số của bài viết: 4872
Thông tin:

 

 • Trọn bộ gồm dây da dài 70 cm
 • Không có khóa
 • Vòng gỗ nhiều lớp
 • Dây thừng thép bọc nhựa với hệ thống treo ổ bi nén và đệm
 • Có thể điều chỉnh lên đến 3 cm
 • Giá cho chiều cao hệ thống treo là 5,50 m (các chiều cao hệ thống treo khác có thể)

Xin lưu ý: Dây da nên được tra mỡ tốt 2-3 lần một năm!

 • Sự miêu tả
 • Trọn bộ gồm dây da dài 70 cm
 • Không có khóa
 • Vòng gỗ nhiều lớp
 • Dây thừng thép bọc nhựa với hệ thống treo ổ bi nén và đệm
 • Có thể điều chỉnh lên đến 3 cm
 • Giá cho chiều cao hệ thống treo là 5,50 m (các chiều cao hệ thống treo khác có thể)

Xin lưu ý: Dây da nên được tra mỡ tốt 2-3 lần một năm!