Nôi bắt dế bằng gỗ

Số của bài viết: 752
Thông tin:

 

 • Nôi bắt trượt bằng gỗ truyền thống
 • Khung cơ sở mạ kẽm hàn
 • Tro tiếng Anh chịu được thời tiết
 • Cung cấp đã lắp ráp sẵn sàng để sử dụng
 • Cung cấp với 2 đường dự phòng
 • Sự miêu tả
 • Nôi bắt trượt bằng gỗ truyền thống
 • Khung cơ sở mạ kẽm hàn
 • Tro tiếng Anh chịu được thời tiết
 • Cung cấp đã lắp ráp sẵn sàng để sử dụng
 • Cung cấp với 2 đường dự phòng