Nơi trú ẩn đồng đội rộng 4m “độc quyền” dành cho 8-9 người

Số của bài viết: 1787
Thông tin:

 

 • Được cung cấp với ghế băng (Ghế xô có sẵn như là phần bổ sung tùy chọn)
 • Các bộ phận bên trên bằng polycarbonate trong suốt
 • Các bộ phận bên dưới, mái và tường phía sau bằng Polycarbonate chống tia cực tím
 • Cấu trúc nhôm cực kỳ chắc chắn
 • Được trang bị 4 điểm neo trên mặt đất
 • Cung cấp sẵn sàng để lắp ráp DIY
 • Mái ấm cho 8-9 người
 • Sự miêu tả
 • Được cung cấp với ghế băng (Ghế xô có sẵn như là phần bổ sung tùy chọn)
 • Các bộ phận bên trên bằng polycarbonate trong suốt
 • Các bộ phận bên dưới, mái và tường phía sau bằng Polycarbonate chống tia cực tím
 • Cấu trúc nhôm cực kỳ chắc chắn
 • Được trang bị 4 điểm neo trên mặt đất
 • Cung cấp sẵn sàng để lắp ráp DIY
 • Mái ấm cho 8-9 người