Nước tẩy bát

Số của bài viết: 771
Thông tin:

 

 • Loại bỏ nước đọng nhanh chóng
 • Hiệu quả trên mọi bề mặt ngoài trời và trong nhà
 • Thùng 75 lít
 • 4 bánh xe hỗ trợ ở phía sau
 • Chiều rộng bọt 750mm
 • Sự miêu tả
 • Loại bỏ nước đọng nhanh chóng
 • Hiệu quả trên mọi bề mặt ngoài trời và trong nhà
 • Thùng 75 lít
 • 4 bánh xe hỗ trợ ở phía sau
 • Chiều rộng bọt 750mm