Nút polyethylene

Số của bài viết: 6568
Thông tin:

 

  • Với các vít bằng thép không gỉ, để treo dây viền cao su lên
  • Chúng tôi đề xuất khoảng cách giữa mỗi bên là 60 cm
  • 10 miếng mỗi bộ