Ống khói chim săn mồi – Đường kính 1,2m (Chân dài Daddi)

Số của bài viết: 2052
Thông tin:

Lý tưởng để sử dụng trên ống khói và mái nhà, thiết bị ngăn chim này có dây di chuyển để ngăn chim đậu và đậu ở những khu vực không mong muốn. Dễ dàng lắp đặt bằng keo hoặc vít.

  • Daddi chân dài
  • Đường kính 1,2m
  • Có thể vặn vào hoặc dán xuống (lưu ý đế keo được bán riêng, xem bài viết số PW2204)
  • Sự miêu tả

Lý tưởng để sử dụng trên ống khói và mái nhà, thiết bị ngăn chim này có dây di chuyển để ngăn chim đậu và đậu ở những khu vực không mong muốn. Dễ dàng lắp đặt bằng keo hoặc vít.

  • Daddi chân dài
  • Đường kính 1,2m
  • Có thể vặn vào hoặc dán xuống (lưu ý đế keo được bán riêng, xem bài viết số PW2204)