Ống khói Chim săn mồi – Đường kính 2,4m (Chân dài Daddi)

Số của bài viết: 2054
Thông tin:

Ống khói và ngăn chim mái với dây di chuyển dài 2,4m. Có thể vặn hoặc dán lên bề mặt đề xuất.

  • Daddi chân dài
  • Đường kính 2,4m
  • Có thể vặn vào hoặc dán xuống (lưu ý đế keo được bán riêng, xem bài viết số PW2204)
  • Sự miêu tả

Ống khói và ngăn chim mái với dây di chuyển dài 2,4m. Có thể vặn hoặc dán lên bề mặt đề xuất.

  • Daddi chân dài
  • Đường kính 2,4m
  • Có thể vặn vào hoặc dán xuống (lưu ý đế keo được bán riêng, xem bài viết số PW2204)