Phần đính kèm đầu khoan lục giác 5/16

Số của bài viết: 2540
Thông tin:

 

  • Đầu lục giác
  • Máy khoan đính kèm
  • 5/16
  • Sự miêu tả
  • Đầu lục giác
  • Máy khoan đính kèm
  • 5/16