Phần mở rộng bậc thang

Ladder extension
Số của bài viết: 6574
Thông tin:

 

Vui lòng chỉ định chiều dài và chất liệu khi bạn đặt hàng (ở cả hai đầu của sợi dây hoặc đi lên thành hình chữ V) (chiều cao lắp đặt trọng lượng nhẹ: từ đỉnh của bộ phận bảo vệ chống rơi xuống dưới cùng của dầm đầu)