Phần tử Vario 1, dành cho các bài đăng robina

Số của bài viết: 6388
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,40 m
Độ cao rơi: 1,50 m
  • Mô tả

Cho cột robinia với chuỗi và tấm thép không gỉ