Phần tử Vario 11 – Cầu, cho trụ robinia

Số của bài viết: 3321
Thông tin:

 

a) Cầu trượt

b) Cầu

Cho cột robinia với chuỗi và tấm thép không gỉ

  • Sự miêu tả

a) Cầu trượt

b) Cầu

Cho cột robinia với chuỗi và tấm thép không gỉ