Phần tử Vario 14, dành cho bài viết robinia

Số của bài viết: 6365
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,40 m
Độ cao rơi: 1,50 m
  • Mô tả

Cho các trụ robinia với đĩa xích và đĩa PA