Phần tử Vario 16, dành cho trụ robinia

Số của bài viết: 3277
Thông tin:

Đối với trụ robinia có dây xích và tấm thép không gỉ.

  • Sự miêu tả

Đối với trụ robinia có dây xích và tấm thép không gỉ.