Phần tử Vario 20, dành cho bài viết robinia

Số của bài viết: 6375
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,40 m
Độ cao rơi: 1,50 m
  • Mô tả

Cho các trụ robinia, với đĩa xích và PA