Phần tử Vario 4, dành cho trụ thép

Số của bài viết: 6387
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,20 m
Độ cao rơi: 1,50 m
  • Mô tả

Cho các trụ thép