Phần tử Vario 6 – Cầu nối, cho các trụ robinia

Số của bài viết: 3274
Thông tin:

 

a) Cầu

b) Bậc thang

Cho cột robinia với chuỗi và tấm thép không gỉ

  • Sự miêu tả

a) Cầu

b) Bậc thang

Cho cột robinia với chuỗi và tấm thép không gỉ