Phần tử Vario 7 – Bậc thang, dành cho trụ robinia

Số của bài viết: 3271
Thông tin:

 

a) Cầu

b) Bậc thang

Cho cột robinia với chuỗi và tấm thép không gỉ

  • Sự miêu tả

a) Cầu

b) Bậc thang

Cho cột robinia với chuỗi và tấm thép không gỉ