Phần tử Vario 7, dành cho các bài viết về robinia

Số của bài viết: 6379
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,40 m
Độ cao rơi: 1,50 m
  • Mô tả

Cho các trụ robinia với đĩa xích và đĩa PA