Phần tử Vario 8, dành cho bài viết robinia

Số của bài viết: 6376
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,40 m
Độ cao rơi: tối đa. 2,10 m
  • Mô tả

Cho các trụ robinia với đĩa xích và đĩa PA