Phần tử Vario 8, dành cho trụ thép

Số của bài viết: 6378
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 2,20 m
Độ cao rơi: tối đa. 2,10 m
  • Mô tả

Cho các trụ thép