Phổi thắt lưng bằng Polyester 12 mm

Số của bài viết: 4869
Thông tin:

 

  • Dây buộc Lunge, thiết kế cải tiến làm bằng dây polyester có độ bền rất cao 12 mm.
  • Độ bền đứt khoảng. 3000 daN với mối nối ở hai đầu.
  • Thiết kế này có phần mở rộng hạn chế và ít mài mòn hơn.
  • Sự miêu tả
  • Dây buộc Lunge, thiết kế cải tiến làm bằng dây polyester có độ bền rất cao 12 mm.
  • Độ bền đứt khoảng. 3000 daN với mối nối ở hai đầu.
  • Thiết kế này có phần mở rộng hạn chế và ít mài mòn hơn.