Phụ phí cho cáp Kevlar

Số của bài viết: 4517
Thông tin:

 

  • Phụ phí cung cấp lưới bóng chuyền bằng cáp Kevlar dài 11,70 m (thay cho cáp thép).
  • Sự miêu tả
  • Phụ phí cung cấp lưới bóng chuyền bằng cáp Kevlar dài 11,70 m (thay cho cáp thép).