Phun guanaway để kiểm soát vi sinh vật – CHỈ SỬ DỤNG CHUYÊN NGHIỆP

Số của bài viết: 2588
Thông tin:

 

  • SẢN PHẨM NÀY CHỈ DÙNG CHO CHUYÊN GIA
  • Sẵn sàng sử dụng bình xịt chuyên nghiệp để sử dụng trong việc kiểm soát các vi sinh vật, kết hợp với việc dọn sạch chất thải của chim và thu gom xác dịch hại.
  • Guanaway vượt qua BS6471 chống lại E-Coli và chứa chất tẩy nhờn mạnh để trung hòa axit liên quan đến phân chim.
  • Sự miêu tả
  • SẢN PHẨM NÀY CHỈ DÙNG CHO CHUYÊN GIA
  • Sẵn sàng sử dụng bình xịt chuyên nghiệp để sử dụng trong việc kiểm soát các vi sinh vật, kết hợp với việc dọn sạch chất thải của chim và thu gom xác dịch hại.
  • Guanaway vượt qua BS6471 chống lại E-Coli và chứa chất tẩy nhờn mạnh để trung hòa axit liên quan đến phân chim.