Ren thể dục, dài 10 m

Số của bài viết: 4800
Thông tin:

 

  • Ren tập thể dục làm bằng dây co giãn 6 mm, màu đỏ và trắng, có móc nhựa ở hai đầu, sử dụng cho nhiều môn thể dục và trò chơi
  • Chiều dài: 10 m
  • Sự miêu tả
  • Ren tập thể dục làm bằng dây co giãn 6 mm, màu đỏ và trắng, có móc nhựa ở hai đầu, sử dụng cho nhiều môn thể dục và trò chơi
  • Chiều dài: 10 m