Serpentes – Con rắn

Serpentes–The snake Serpentes–The snake
Số của bài viết: 6211
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

1.90 m

Yêu cầu không gian:

12.00 x 8.90 m

Min. chống rơi:

135.00 m²

Vùng an toàn:

14.95 x 12.20 m

Chiều cao rơi:

1.90 m

Số người dùng:

35
  • Mô tả
  • 2 cột gỗ
  • 1 chùm cân bằng

Dây thừng làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)