Siêu kẹp 15-21mm, Thép không gỉ – Gói 100

Số của bài viết: 2444
Thông tin:

 

  • Siêu kẹp
  • Thép không gỉ
  • 15-21mm
  • Gói 100
  • Sự miêu tả
  • Siêu kẹp
  • Thép không gỉ
  • 15-21mm
  • Gói 100