Siêu kẹp 5-9mm, Thép không gỉ – Gói 100

Số của bài viết: 2446
Thông tin:

 

  • Siêu kẹp
  • Thép không gỉ
  • 5-9mm
  • Gói 100
  • Sự miêu tả
  • Siêu kẹp
  • Thép không gỉ
  • 5-9mm
  • Gói 100