Slackmaster

Slackmaster Slackmaster
Số của bài viết: 6254
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

1.65 m

Yêu cầu không gian:

3.50 x 3.50 m

Vùng an toàn:

6.10 x 6.50 m

Min. chống rơi:

28.60 m²

Chiều cao rơi:

0.40 m

Bê tông cần thiết m³:

1.00 m³

Số người dùng:

15
  • Mô tả
  • 3 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 2,40 m, có nắp nhựa và đế PE, sơn đặc biệt (màu đỏ) bao gồm khi giao hàng
  • 1 phần tử cân bằng dòng chùng
  • 1 phần tử giữ và cân bằng
  • 1 phần tử giữ và cân bằng với dây dọc
  • Dây thừng làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)