Kết hợp Slackmaster 2

Slackmaster combination 2 Slackmaster combination 2
Số của bài viết: 6198
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

2.25 m

Yêu cầu không gian:

3.40 x 3.40 m

Vùng an toàn:

6.30 x 6.30 m

Min. chống rơi:

37.60 m²

Chiều cao rơi:

1.60 m

Bê tông cần thiết m³:

1.30 m³

Số người dùng:

35

 

  • Mô tả
  • 4 trụ thép (Ø 102 mm), dài 3,00 m, mạ kẽm nhúng nóng, có nắp nhựa, sơn đặc biệt (xanh dương) bao gồm khi giao hàng
  • Nền nhựa (HDPE) (Ø 500 mm)
  • 1 phần tử treo và cân bằng với các vòng lặp
  • 1 phần tử đánh số với các vòng lặp
  • 1 bộ phận treo và cân bằng với dây treo vòng hoa
  • 1 lưới leo dốc
  • 1 phần tử cân bằng slackmaster
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)