Sơn đánh dấu vạch 750ml – Bình xịt khí dung

Số của bài viết: 794
Thông tin:

 

 • Một lon sẽ cho phạm vi phủ sóng 100m +
 • Dạng dung môi
 • Chống nước
 • Chất lỏng an toàn cỏ
 • Bình xịt thay thế – sẵn sàng sử dụng với 0858 Bowcom Thumb Gun
 • Chiều rộng dòng cho phù hợp với người vận hành
 • Sự miêu tả
 • Một lon sẽ cho phạm vi phủ sóng 100m +
 • Dạng dung môi
 • Chống nước
 • Chất lỏng an toàn cỏ
 • Bình xịt thay thế – sẵn sàng sử dụng với 0858 Bowcom Thumb Gun
 • Chiều rộng dòng cho phù hợp với người vận hành