Soudal FixALL High Tack (Xám)

Số của bài viết: 2072
Thông tin:

 

  • Soudal FixALL High Tack (Xám)
  • 310ml
  • Thêm sức mạnh liên kết chống lại mòng biển
  • Ứng dụng từ 5+ – 25 độ C
  • Sự miêu tả
  • Soudal FixALL High Tack (Xám)
  • 310ml
  • Thêm sức mạnh liên kết chống lại mòng biển
  • Ứng dụng từ 5+ – 25 độ C