Sparrow’s Bird Nest with Slide

Bird Nest with Slide Bird Nest with Slide
Số của bài viết: 1336
Thông tin:

Chim sẻ làm tổ có cầu trượt cho trẻ em trên 2 tuổi

  • Sự miêu tả

Chim sẻ làm tổ có cầu trượt cho trẻ em trên 2 tuổi 

Trang thiết bị:

  • 1 trụ thép (Ø 140 mm), mạ kẽm nhúng nóng, sơn đặc biệt (đỏ) khi giao hàng
  • 1 tổ ong HUCK (Ø 1,00 m)
  • 2 thang leo có bậc nhựa
  • 1 dây leo
  • 1 slide GRP (đỏ), có thanh kẹp
  • Dây và lưới bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)