Súng bắn cung

Số của bài viết: 782
Thông tin:

 

  • Kim loại hàn sơn tĩnh điện
  • Đánh dấu vạch trắng trên bình xịt có kiểm soát
  • Lý tưởng để đánh dấu nếp gấp
  • Cung cấp với 1 bình xịt 750ml
  • Sự miêu tả
  • Kim loại hàn sơn tĩnh điện
  • Đánh dấu vạch trắng trên bình xịt có kiểm soát
  • Lý tưởng để đánh dấu nếp gấp
  • Cung cấp với 1 bình xịt 750ml