Súng khắc xương

Số của bài viết: 2078
Thông tin:

 

  • Để sử dụng với bất kỳ ống keo 310ml nào
  • Sự miêu tả
  • Để sử dụng với bất kỳ ống keo 310ml nào