Swinging tổ ong

Swinging honeycomb nest
Số của bài viết: 6218
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

1.35 m

Yêu cầu không gian:

3.10 x 1.10 m

Vùng an toàn:

Ø 4.10 m

Min. chống rơi:

12.60 m²

Chiều cao rơi:

0.40 m

Bê tông cần thiết m³:

1.15 m³

Số người dùng:

3
  • Mô tả
  • 4 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 2,40 m, có nắp nhựa, sơn đặc biệt (màu xanh) bao gồm khi giao hàng
  • 1 tổ ong HUCK (Ø 1,00 m)
  • 4 dây treo
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)