Tái sử dụng ròng

Net reuse Net reuse
Số của bài viết: 6273
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 3,05 m
Yêu cầu về không gian: 5,15 x 2,60 m
Vùng an toàn: 8,00 x 5,60 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 30,45 m²
Độ cao rơi: 2,20 m
Bê tông cần thiết m³: 3,10 m³
Số lượng người dùng: 11
  • Mô tả
  • 2 trụ thép (Ø 159 mm),
    mạ kẽm nhúng nóng, chiều dài 4,00 / 3,00 m
  • 2 vòng thép (Ø 0,75 / 1,20 m)
  • 2 thang leo
  • 1 lưới leo núi
  • Dây thừng và lưới làm từ dây Hercules
    (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)